Vi formidler høyere utdanning

Fosen studiesenter formidler høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning i Fosenregionen. Formålet er at fosninger skal kunne ta høyere utdanning i nærområdet. Studiene kommer hovedsakelig til deg fremfor at du som deltidsstudent må reise og bo hjemmefra. 

Ta din kompetanse til nye høyder

Fosen studiesenter er et virkemiddel og tiltak for at du skal kunne ta høyere utdanning og høyere yrkesrettet utdanning i nærheten av der du bor, arbeider, og lever livet ditt. Vi vil jobbe for å tilby studier som er tilpasset arbeids- og næringslivets kompetansebehov på Fosen. Våre studietilbud finner du her:

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å heve sin kompetanse innen språklig og kulturelt mangfold.

Sluttdato: 19.06.2026
Antall studenter: 20
2 år deltid, 60 studiepoeng ved bestått eksamen

Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å heve sin kompetanse innen språklig og kulturelt mangfold.

Sluttdato: 19.06.2026
Antall studenter: 20
2 år deltid, 60 studiepoeng ved bestått eksamen
Målgruppen er fagarbeidere og andre som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- eller oppvekstfeltet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Sluttdato: 20.06.2025
Antall studenter: 20
1 år deltid, 30 studiepoeng ved bestått eksamen

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet

Målgruppen er fagarbeidere og andre som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- eller oppvekstfeltet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Sluttdato: 20.06.2025
Antall studenter: 20
1 år deltid, 30 studiepoeng ved bestått eksamen
Dette er et studium for deg som ønsker å utvikle deg innen lokalmatproduksjon. Lokalmatstudiet utvikler din skaperlyst, sikrer deg matkunnskap og verdiskaping i et langsiktig perspektiv.

Verdiskaping i lokalmat

Dette er et studium for deg som ønsker å utvikle deg innen lokalmatproduksjon. Lokalmatstudiet utvikler din skaperlyst, sikrer deg matkunnskap og verdiskaping i et langsiktig perspektiv.
Dette bransjeprogrammet er et tilbud gjennom Industrifagskolen. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb.

Prosjekt- og anleggsledelse i bygg og anleggsbransjen

Dette bransjeprogrammet er et tilbud gjennom Industrifagskolen. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb.
Deltidsstudiet Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der de yngste barna er.

Arbeid med de yngste barna i barnehagen

Deltidsstudiet Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der de yngste barna er.
Studiet tilbys som et deltidsstudium over 2 år og gjennomføres med en fast undervisningsdag pr. uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

Barn med særskilte behov

Studiet tilbys som et deltidsstudium over 2 år og gjennomføres med en fast undervisningsdag pr. uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.
Studiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over 2 år med fysiske samlinger og nettstøtte. Inkludert er praksis med en varighet på 10 uker/300 timer. Praksisen kan gjennomføres på intern (egen) arbeidsplass, dersom den er egnet. Fortrinnsvis 50/50 fordeling mellom intern og ekstern.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Studiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over 2 år med fysiske samlinger og nettstøtte. Inkludert er praksis med en varighet på 10 uker/300 timer. Praksisen kan gjennomføres på intern (egen) arbeidsplass, dersom den er egnet. Fortrinnsvis 50/50 fordeling mellom intern og ekstern.

Pågående studier

Vil du lære mer eller oppdatere deg på arbeidsinkludering, inklusjon og samhandling? Vil du møte andre i praksisfeltet og diskutere og reflektere rundt verktøy og arbeidsmetoder for å styrke individers motstandskraft og skape god samhandling og utviklingsprosesser? 

Ressurser for inkludering i arbeid

Vil du lære mer eller oppdatere deg på arbeidsinkludering, inklusjon og samhandling? Vil du møte andre i praksisfeltet og diskutere og reflektere rundt verktøy og arbeidsmetoder for å styrke individers motstandskraft og skape god samhandling og utviklingsprosesser? 
Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien.

Fagskole – Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien.
Har du jobbet lenge i oppvekstsektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien.

Fagskole – Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Har du jobbet lenge i oppvekstsektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien.
Vil du lære mer eller oppdatere deg på arbeidsinkludering, inklusjon og samhandling? Vil du møte andre i praksisfeltet og diskutere og reflektere rundt verktøy og arbeidsmetoder for å styrke individers motstandskraft og skape god samhandling og utviklingsprosesser? 

Ressurser for inkludering i arbeid

Vil du lære mer eller oppdatere deg på arbeidsinkludering, inklusjon og samhandling? Vil du møte andre i praksisfeltet og diskutere og reflektere rundt verktøy og arbeidsmetoder for å styrke individers motstandskraft og skape god samhandling og utviklingsprosesser? 
Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien.

Fagskole – Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien.
Har du jobbet lenge i oppvekstsektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien.

Fagskole – Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Har du jobbet lenge i oppvekstsektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien.
Studiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over 2 år med fysiske samlinger og nettstøtte. Inkludert er praksis med en varighet på 10 uker/300 timer. Praksisen kan gjennomføres på intern (egen) arbeidsplass, dersom den er egnet. Fortrinnsvis 50/50 fordeling mellom intern og ekstern.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Studiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over 2 år med fysiske samlinger og nettstøtte. Inkludert er praksis med en varighet på 10 uker/300 timer. Praksisen kan gjennomføres på intern (egen) arbeidsplass, dersom den er egnet. Fortrinnsvis 50/50 fordeling mellom intern og ekstern.
Studiet tilbys som et deltidsstudium over 2 år og gjennomføres med en fast undervisningsdag pr. uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

Barn med særskilte behov

Studiet tilbys som et deltidsstudium over 2 år og gjennomføres med en fast undervisningsdag pr. uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.
Deltidsstudiet Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der de yngste barna er.

Arbeid med de yngste barna i barnehagen

Deltidsstudiet Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der de yngste barna er.
Dette bransjeprogrammet er et tilbud gjennom Industrifagskolen. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb.

Prosjekt- og anleggsledelse i bygg og anleggsbransjen

Dette bransjeprogrammet er et tilbud gjennom Industrifagskolen. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb.
Dette er et studium for deg som ønsker å utvikle deg innen lokalmatproduksjon. Lokalmatstudiet utvikler din skaperlyst, sikrer deg matkunnskap og verdiskaping i et langsiktig perspektiv.

Verdiskaping i lokalmat

Dette er et studium for deg som ønsker å utvikle deg innen lokalmatproduksjon. Lokalmatstudiet utvikler din skaperlyst, sikrer deg matkunnskap og verdiskaping i et langsiktig perspektiv.
Målgruppen er fagarbeidere og andre som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- eller oppvekstfeltet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Sluttdato: 20.06.2025
Antall studenter: 20
1 år deltid, 30 studiepoeng ved bestått eksamen

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet

Målgruppen er fagarbeidere og andre som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- eller oppvekstfeltet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Sluttdato: 20.06.2025
Antall studenter: 20
1 år deltid, 30 studiepoeng ved bestått eksamen
Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å heve sin kompetanse innen språklig og kulturelt mangfold.

Sluttdato: 19.06.2026
Antall studenter: 20
2 år deltid, 60 studiepoeng ved bestått eksamen

Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å heve sin kompetanse innen språklig og kulturelt mangfold.

Sluttdato: 19.06.2026
Antall studenter: 20
2 år deltid, 60 studiepoeng ved bestått eksamen

Hva er Fosen studiesenter?

Fosen studiesenter skal mobilisere og tilrettelegge for fleksibel og desentralisert utdanning som møter arbeidslivets behov på Fosen.

Desentralisert utdanning over hele landet er ett av regjerningens tiltak som la grunnlaget for etableringen av desentraliserte studiesentre. I Trøndelag tilbys dette gjennom fem ulike studiesenter hvorav Fosen er ett av disse.  Fosen studiesenter skal være en pådriver og tilrettelegge for desentraliserte studietilbud for etterspurte behov fra arbeids- og næringsliv på Fosen.

Om Fosen studiesenter

1.juni 2023 fikk Fosenregionen interkommunalt politisk råd (tidligere Fosen regionråd) tilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å etablere og drifte Fosen studiesenter. Studiesenteret på Fosen driftes av Fosenregionen i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune gjennom den videregående skolene Johan Bojer, Fosen og Åfjord. De tre videregående skolene er møtesteder for undervisningen som tilbys gjennom studiesenteret. Studiene er fleksible og tilbys på det møtestedet som er geografisk nærmest de fleste av søkerne/studentene.

Fosen studiesenter tilbyr også karriereveiledning gjennom vår samarbeidsparter, Karrieresenteret i Trøndelag sin avdeling på Fosen.

Etableringen av Fosen studiesenter er forankret i Kompetansestrategi for  Trøndelag, gjennom etablerte samhandlingsstrukturer i Fosen kompetanseforum, hvor kommunene, arbeids- og næringsliv, skoler, utdanningstilbydere med flere deltar. Fosenregionen er en del av kompetansepilot Trøndelag som har dannet grunnlaget for etableringen av Fosen studiesenter.

Fosen studiesenter skal være et verktøy for kompetanseutvikling gjennom desentraliserte studietilbud for Fosen med kommunene Indre Fosen, Osen , Ørland og Åfjord.

Cover for Fosen studiesenter
101
Fosen studiesenter

Fosen studiesenter

Formålet er at du skal ta høyere utdanning i nærområdet. Studiene kommer hovedsakelig til deg.

3 weeks ago

Fosen studiesenter
Det første studentkullet ved Fosen studiesenter har fullført studiet, og avsluttet semesteret med økt kompetanse og nytt faglig nettverk- gratulerer til alle sammen, godt jobbet👏 20 studenter har gått dette studiet www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv23446 som ble tilbudt i skoleåret 2023/2024 ved vårt studiested ved Johan Bojer videregående skole i Vanvikan. Her kan du se våre studietilbud: fosenstudiesenter.no/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Fosen studiesenter
Næringspartnerskap Trøndelag Trøndelag fylkeskommune hadde sitt møte på Fosen i dag og vi fikk presentere Fosen studiesenter og tilbudene som gis på Fosen for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Autoship Fosen fra Fosenregionen presenterte også sitt prosjekt om autonome skippingløsninger for norske kystsamfunn. ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 months ago

Fosen studiesenter
Studiesentrene i TrøndelagStudiesentrene i Trøndelag bidrar flere får tilgang til, og muligheten for å ta etter- og videreutdanning i distriktene.Trøndelag har fem studiesenter som jobber med å avdekke kompetansebehov, mobilisere arbeidsliv, rekruttere studenter og legge til rette for fleksible utdannings- og studieløp etterspurt av lokalt arbeids- og næringsliv. Opplærings- og utdanningstilbudene gis av utdanningsinstitusjoner på alle utdanningsnivå.17. januar møttes studiesentrene i Trøndelag for erfaringsutveksling og utvikling av tilbudene. Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) orientert om skolens fagskoleutdanning generelt om tilbud ved egen skole.Les mer om studiesentrene på deres hjemmeside.Namdalen StudiesenterFosen StudiesenterPrios studiesenterStudiesenter Trøndelag sør Studiesenter Trøndelag sør-vest ... See MoreSee Less
View on Facebook

9 months ago

Fosen studiesenter
Studiesentrene i Trøndelag Første nettverksmøte for de fem studiesentrene i Trøndelag ble gjennomført 26. september 2023. Gjennom nettverket vil studiesentrene samarbeide for å få på plass kompetansetilbud som etterspørres i distriktene. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Kontakt oss

Torun Bakken er leder og kontaktperson for Fosen studiesenter. De videregående skolene på Fosen er en del av ressursgruppen som utgjør teamet i studiesenteret.

Aktuelt

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.